Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály

Technologie, materiály

EU chce dostat skleníkový plyn pod zem

Publikováno: 1.11.2008, Aktualizováno: 18.6.2009 12:26

(www.ihned.cz, 31. 10. 2008) - Evropská unie chce s globálním oteplováním bojovat i prostřednictvím uskladňování oxidu uhličitého....

Celý článek zde

Svařitelnost uhlíkových, mikro a nízkolegovaných ocelí pro tlaková zařízení

Publikováno: 26.10.2008, Aktualizováno: 19.4.2009 19:12

Technickou bezpečnost, spolehlivost provozu a životnost tlakových zařízení ovlivňuje kromě materiálových charakteristik použitých ocelí i jejich svařitelnost. Svarové spoje jsou vždy kritickým místem každého tlakového zařízení a proto je potřeba znát zásady svařitelnosti jednotlivých typů ocelí. Celý článek na jdete ve formátu .doc ZDE...

Celý článek zde

Finanční deriváty a povolenky CO2

Publikováno: 24.10.2008, Aktualizováno: 18.6.2009 11:59

(www.ihned.cz, autor: Tomáš Rutrle, generální ředitel Fujitsu-Siemens Computers ČR, 24. 10. 2008) - Ekologové bijí na poplach, že globální finanční krize zatne tipec investicím do ochrany přírody. Mají pravdu, financování alternativních zdrojů energie dostalo těžkou ránu. Peněz je obecně méně, a to jak privátních tak státních. Nad státními pobídkami se smráká: na dotace státy prostě nebudou mít a odpouštět daně si v hrozivé fiskální situaci také ...

Celý článek zde

Uzavírací klapka Mammouth

Publikováno: 12.10.2008, Aktualizováno: 19.4.2009 19:16

Firma KSB Pumpy + Armatury, s.r.o., je nejen výrobce čerpadel, nýbrž i uzavíracích a škrticích armatur, kde armatury činí cca 30% podíl na celkové výrobě KSB. Uzavírací klapky typu Mammouth vyrábí firma KSB ve své divizi Amri, pobočný závod v severošpanělském Burgosu....

Celý článek zde

Obchodník s hutním materiálem Arcelor Distribuce – CZ změnil svůj název

Publikováno: 6.10.2008, Aktualizováno: 19.4.2009 19:20

Svůj název změnil v pondělí 6. října jeden z významných obchodníků s hutními materiály – Arcelor Distribuce – CZ, s.r.o. Nově se bude firma označovat jako ArcelorMittal Distribution Czech Republic, s.r.o....

Celý článek zde

Nové směry a trendy ve vývoji materiálů pro energetiku

Publikováno: 23.9.2008, Aktualizováno: 19.4.2009 19:33

Po několikaleté stagnaci výstavby nových elektráren s vysokými parametry páry se dnes setkáváme s novým inovačním posunem, který klade velmi vysoké požadavky na použité materiály a jejich zpracování. Jak v současnosti ukazují národní a také mezinárodní projekty nacházející se již ve fázi výroby a dalšího plánování, i nadále budou v následujících letech tvořit celosvětovou základnu pro výrobu elektrické energie fosilní nosiče energie, a to i přes ...

Celý článek zde

Zkoušky způsobilosti zpětné klapky A42

Publikováno: 21.9.2008, Aktualizováno: 19.4.2009 19:34

Koncem roku 2007 proběhlo v hydraulické zkušebně ČKD Blansko Holding ověřování zpětné klapky A42 127 DN 600 Pp 8,6 MPa, kterou vyrobila společnost MSA se sídlem v Dolním Benešově. Účelem této zkoušky bylo ověřit dynamickými zkouškami v podmínkách odpovídajících skutečným provozním podmínkám v sekundárních okruzích jaderných elektráren projektované hodnoty ztrátových součinitelů zpětné klapky v závislosti na otevření talíře a v závislosti na rychl...

Celý článek zde

Technická průvodka kompletní obnovy Elektrárny Tušimice II

Publikováno: 13.9.2008, Aktualizováno: 20.4.2009 13:38

Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část rozhodujících technologických zařízení Elektrárny Tušimice II se blíží k hranici životnosti, rozhodla se společnost ČEZ provést komplexní obnovu elektrárny (KO ETU II), která by měla prodloužit její životnost o dalších 25 až 30 let. ETU II je situována západně od hnědouhelného dolu Libouš, ze kterého je doprava uhlí zajištěna pásovou dopravou. Vedlejší energetické produkty jsou dopravovány pásovou dopravo...

Celý článek zde

Brněnský Alstom rozšiřuje závod

Publikováno: 11.9.2008, Aktualizováno: 20.4.2009 13:41

Více než 213 milionů korun již investovala v letošním roce společnost ALSTOM Power, s.r.o., ALSTOM Group do inovací a rozšíření svého brněnského závodu v Olomoucké ulici. Tento strojírenský podnik staví novou výrobní halu, investoval do nákupu nových technologií, zvyšuje kvalifikaci svých svářečů. To vše je důsledkem zvyšující se poptávky po modernizacích a výstavbě nových energetických zařízení....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekOptimalizace provozních parametrů kotlů v návaznosti na kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie

Publikováno: 31.7.2008, Aktualizováno: 27.5.2009 14:58

Stále se zvyšující cena a poptávka po elektrické energii nutí provozovatele teplárenských provozů si položit otázku, zda jejich teplárenské zařízení by se nemohlo a za jakých podmínek využít pro kombinovanou výrobu. Výsledkem úvahy musí být detailní technická a ekonomická analýza bilancí a současných parametrů s co možná přesným dlouhodobým odhadem výroby a cen....

Celý článek zde

Údržba vyzdívek fluidních kotlů – Energetika Třinec

Publikováno: 28.7.2008, Aktualizováno: 15.4.2009 19:56

V článku jsou popsány praktické zkušenosti získané během výstavby, servisu a údržby vyzdívek fluidních kotlů provozovaných ve firmě Energetika Třinec. V článku se autor zaměřuje na postupy realizace generálních oprav zejména v oblasti cyklónů....

Celý článek zde

Zvariteľnosť austenitickej žiarupevnej ocele s vysokým obsahom mangánu

Publikováno: 27.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:04

Zvariteľnosť austenitickej žiarupevnej ocele s obsahom cca. 6 hm. % mangánu. Imitácia teplotného cyklu zvárania. Zváranie matching prídavným materiálom. Mechanické skúšky. Mikroskopický rozbor....

Celý článek zde

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Publikováno: 21.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:03

Návrhová životnost některých komponent tepelně energetických zařízení činí až 250.000 hod., tj. 35 roků. Informace o stupni degradace materiálu komponent jsou nezbytné pro posouzení jejich zbytkové životnosti a pro upřesnění termínů dalších inspekcí zařízení, příp. výměny komponent....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekOceľové rúry pre energetiku

Publikováno: 10.7.2008, Aktualizováno: 27.5.2009 14:58

Zabezpečenie stále sa zvyšujúceho dopytu po všetkých druhoch energií je v súčasnosti spojené s dvomi problémami. Prvý problém je rast cien všetkých druhov fosílnych palív, ktoré v súčasnosti tvoria rozhodujúci podiel primárnych energetických zdrojov. Využívaním fosílnych palív vzniká veľké množstvo kysličníka uhličitého, čo negatívne v globálnom merítku vplýva na životné prostredie....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSeizmické uloženie samonosného fluidného kotla

Publikováno: 8.7.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:05

Obsah príspevku je zameraný na predstavenie riešenia podopretia samonosného fluidného kotla pre extrémne prevádzkové podmienky. Kotol je inštalovaný v seizmicky veľmi aktívnej oblasti Turecka. Podľa kontraktu jeho konštrukcia musí zodpovedať požiadavkám bezpečnosti pri výskyte seizmického budenia na úrovni PGA = 0,4 g v horizontálnom smere....

Celý článek zde

Realizace a optimalizace kotle na spalování vysokopecního plynu

Publikováno: 3.7.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:26

Spalování vysokopecního plynu je častým požadavkem pro realizaci kotlů a energetických zařízení v železárnách. AE&E CZ dodala takový kotel pro spalování vysokopecního plynu v kombinaci se zemním plynem. Po najetí se ukázalo, že specifi kovaný vysokopecní plyn se výrazně lišil svým složením od skutečnosti. Příspěvek popisuje dopady na provozní parametry a změny, které bylo nutno na kotli provést. Byla provedena další optimalizace pro snížení p...

Celý článek zde

Zinksilikátová inovace – GALVOSILE FIBRE 15750

Publikováno: 26.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:45

Tradiční zinksilikátové nátěrové hmoty vykazují velmi dobré ochranné vlastnosti a jsou často používány jako antikorozní základní nátěrové hmoty pro těžké provozní podmínky. Doposud se však vyskytovaly problémy s aplikací suchého nátěrového filmu v tloušťce vyšší než 50 µm. Důvodem bylo, že silnější vrstva nátěru způsobovala bahenní praskání obzvláště v rozích a na hranách komplikovaných struktur. To vedlo k prodloužení doby aplikace a ztíži...

Celý článek zde

Univerzitní experti schválili modernizační projekty ArcelorMittal Ostrava ke zlepšení životního prostředí

Publikováno: 23.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:46

Dvě velké investice ostravské hutě do nových technologií souvisejících, na odprášení aglomerací a odsíření energetiky, dostaly příznivý posudek od nezávislých expertních skupin Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nezávislé posouzení programu, který v dubnu tohoto roku vyhlásil tehdy čerstvě zvolený předseda představenstva společnosti Sanjay Samaddar, bylo podmínkou jak regionálních, tak místních orgánů....

Celý článek zde

Slovinci otevřeli na severu Moravy svůj nový logistický sklad

Publikováno: 19.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 12:55

Velkou událost zažil Frýdlant nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Společnost Kovintrade Praha zde totiž 19. června letošního roku slavnostně zahájila provoz svého nového logistického skladu oceli, svařovacího materiálu, feroslitin, legujících prvků a dalších. Vlastní výstavba haly a administrativní části začala v květnu 2007 a předána byla investorovi koncem téhož roku. Generálním dodavatelem byla stavební firma Zdeněk Tomek Olomouc. Do nových pr...

Celý článek zde

Posouzení defektů ve svarech austenitikého potrubí za vysokých teplot

Publikováno: 6.6.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:01

Při defektoskopické kontrole svarových spojů potrubí z oceli typu 18Cr-10NiTi se vyskytují defekty. Životnost potrubí namáhaného za vysokých teplot, kdymateriál je poškozován procesy tečení (creepem), se skládá z etapy iniciacetrhliny, etapy podkritického růstu trhliny a končí lomem event. vznikem netěsno. Příspěvek uvádí posouzení detekovaných defektů normativním postupemAPI 579-1/ASME FFS-1. Posouzení se skládá ze dvou etap. Nejprve se určíkrit...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (878x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
Kotelnu Louny - Západ řídí robustní systém DCSKotelnu Louny - Západ řídí robustní systém DCS (336x)
Koncem září letošního roku skončila modernizace horkovodních kotlů v Ústeckém kraji (kotelna Louny Západ), kterou provoz...
Rosatom demonstroval unikátní technologii pro prodloužení provozu reaktorů velkého výkonuRosatom demonstroval unikátní technologii pro prodloužení provozu reaktorů velkého výkonu (197x)
Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom jako první na světě vyžíhala reaktor velkého výkonu. Technologický proces b...
Firemní zpravodajství