Nacházíte se:  Úvod    Technologie, materiály

Technologie, materiály

Ve Stráži pod Ralskem postaví technologii na zpracování matečných louhů

Publikováno: 8.5.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:19

Slavnostním poklepáním základního kamene byla dnes za přítomnosti Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu ČR, oficiálně zahájena stavba „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem. Projekt je jednou ze staveb realizovaných podle usnesení vlády ČR č. 621 z roku 2005, na jehož základě je postupně budován celý komplex sanačních technologií s cílem sanovat horninové prostředí zasažené chemickou těžbou uranu v areálu odštěpného ...

Celý článek zde

Technické možnosti naplňování vyšších požadavků na provoz energetických zařízení

Publikováno: 6.5.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:22

Příspěvek shrnuje požadavky na provoz energetických zařízení a vyhodnocuje technické možnosti k jejich naplňování zejména v případě déle provozovaných kotlů. Pozornost je věnována problematice účinnosti kotlů a výstupním emisím z hlediska omezení daných připravovanou legislativou. Z tohoto pohledu je prezentováno využití pokročilých metod pro řízení provozu založených na složitých matematických metodách a na jejich programových realizacích pro zp...

Celý článek zde

Jak dále v českém hutnictví?

Publikováno: 15.4.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 13:34

Odvětvový svaz Hutnictví železa (Branche Association of the Steel Industry) vydal v prosinci loňského roku situační zprávu - úvahu dalšího vývoje ocelářského průmyslu České republiky. Zpráva byla určena pro konzultativní tým ministerstva průmyslu a obchodu a OS KOVO....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSystémy na tryskání zvlhčeným abrazivem

Publikováno: 26.3.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:10

Pro potřeby důkladného, ale šetrného čištění povrchů, případně jejich předúpravu pro další nanášení nátěrových nebo sanačních hmot, je na našem trhu k dispozici technologie tryskání zvlhčeným abrazivem. Patent na tento systém získala německá firma torbo Engieering Keizers v roce 1984 a nyní se využívá ve více než 50 státech celého světa. V České republice jsou torbo přístroje známy od roku 1992, v současnosti je v provozu asi 40 těchto zařízení. ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekZvedání hadů zadního tahu kotlů elektrárny Tušimice II

Publikováno: 25.3.2008, Aktualizováno: 27.5.2009 15:00

Součástí komplexní obnovy elektrárny Tušimice II je také zvedání a montáž bloků hadů mezipřehříváku a ekonomizéru na kotlích K23 bloku C a K24 bloku D. S ohledem na úroveň přibližně 42 m nad okolním terénem, do které bylo nutné horní část hadů zadního tahu vyzvednout, dále s ohledem na postup zvedání po krocích, maximální hmotnost břemene cca 100 t a celkově omezený přístup byla pro zvedání použita kombinace hydraulických lanových jednotek, prová...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekVliv teploty popouštění na plastické vlastnosti svarových spojů martenzitické oceli X20Cr13

Publikováno: 6.3.2008, Aktualizováno: 11.5.2009 21:11

V rámci kvalifikace postupu svařování spoje hrdla meziodběru (obr. 1; součást vysokotlakých čerpadel, která se používají pro napájení parních kotlů v konvenčních elektrárnách, teplárnách, energetických centrálách průmyslových podniků nebo jako zdroj tlakové vody v různých odvětvích průmyslu, např. typ CND 4-10.1, viz obr. 2 – pozn. aut.) bylo ve firmě Sigma Group svařeno a odzkoušeno několik typových svarových spojů....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekTechnické možnosti řešení vypouštění emisí CO2 z elektráren s kotli na fosilní paliva

Publikováno: 15.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:00

Obsahem příspěvku je shrnutí technických možností a ekonomických aspektů zařazení technologie zachycování CO2 v elektrárnách na fosilní paliva a přehled možností dalšího nakládání s CO2. Pozornost je věnována zejména metodám a technologiím zachycování CO2 ze spalin práškových kotlů.  ...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekZbytková životnost zařízení kotlů klasických elektráren

Publikováno: 14.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:01

V rámci projektu č. FT TA2/008 v programu TANDEM je vyvíjen systém DIALIFE-KE pro stanovení úrovně a trendů poškozování materiálů zařízení kotle činnými mechanizmy. Výstupem hodnocení bude predikce doby dožití jednotlivých zařízení kotle jako podklad pro plánování údržby a oprav. Cílem je dosáhnout ekonomických přínosů optimalizací metod a rozsahu nedestruktivních metod a údržby. Je ukázán přehled nutných vstupních dat pro hodnocení a přehled mož...

Celý článek zde

Perspektivní nízkolegované a feritické Cr oceli pro jednotky velkých výkonů

Publikováno: 13.1.2008, Aktualizováno: 27.4.2009 14:46

Výzkum a vývoj nízkolegovaných CrMo/CrMoV a feritických Cr žárupevných ocelí určených pro dlouhodobou expozici za vysokých teplot do 600°C. Zpevnění tuhého roztoku a precipitační zpevnění struktury a jejich vliv na pevnost při tečení. Příznivý vliv optimálního obsahu Mo na zpevnění tuhého roztoku. Vliv částic sekundárních fází o nanometrické velikosti vyloučených ve struktuře na krátkodobé mechanické vlastnosti a žárupevnost. Strukturní stabi...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSpalování biomasy ve fluidních kotlích teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

Publikováno: 3.1.2008, Aktualizováno: 12.5.2009 00:05

Referát se týká instalace linky příjmu, skladování, dopravy a spalování biomasy – peletek ve fluidních kotlích (2x140 t/h) závodní teplárny ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekEfektivní metody řešení modernizace kotlů

Publikováno: 26.11.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:03

Konsorciu řešitelských týmů skládajícímu se ze čtyř technických vysokých škol a jednoho výzkumného ústavu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělen grant na podporu projektu „Progresivní technologie a systémy pro energetiku“. Ve spolupráci s průmyslovými podniky má podnítit modernizaci energetických zdrojů. Jedním z řešitelských pracovišť je Výzkumné energetické centrum VŠB-Technické univerzity v Ostravě, jehož pracovní...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekHodnocení návratnosti investice do zdroje elektrické energie na obnovitelná paliva o výkonu 5 MWe

Publikováno: 19.11.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:03

Evropská komise přišla v březnu 2007 s návrhem zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20% celkové spotřeby energie. Česká republika nemá možnosti získat takový podíl z větrné, vodní či mořské energie, takže jediným významným obnovitelným zdrojem může být biomasa. Tato přednáška zjednodušeně popisuje zdroj elektrické energie o instalovaném výkonu cca 5 MW, využívající zbytky z lisování rostlinných olejů a na jednoduchém ekonomickém modelu zjišťuje e...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekPresnosť výroby oceľových konštrukcií v energetike

Publikováno: 1.11.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:04

Aj keď oceľové konštrukcie tvoriace nosné prvky prenosových ciest energie, ktoré budú témou tohto príspevku nepatria do kategórie presného alebo precízneho strojárstva ako napr. hydraulika, prevodové skrine, harmonické prevodovky, a pod., aj u nich sa stretávame s fenoménom nepresnosti výroby končiacim až s fatálnymi dôsledkami. Do obsahu tohto príspevku zámerne nebolo pojaté vymenovanie celého radu noriem predpisujúcich triedy presnosti skupín v...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSvařování komponent jaderných elektráren

Publikováno: 24.10.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:06

Jaderná energetika zastupuje významné místo ve výrobě a distribuci elektrické energie v České republice. Technologické schéma (obr. 1) elektrárny odpovídá nejmodernějším světovým parametrům. V tomto článku se zaměříme na popis technologických částí a svařování jednotlivých komponent....

Celý článek zde

Jednoduchý stroj pro přípravu trubek ke svařování

Publikováno: 20.10.2007, Aktualizováno: 27.4.2009 15:12

Problematické, časově náročné a ekonomicky nevýhodné způsoby přípravy trubek různých průměrů a tloušťek stěn pro potřeby svařování „trubky na trubku“ má vyřešeno elegantním a jednoduchým způsobem firma HK Konstrukce ze severomoravského Sviadnova. Podpořila svého zaměstnance a díky jeho nápadu jí pro potřeby přípravy stovek tun ocelových trubkových konstrukcí ročně již léta slouží speciální zařízení. Stroj je určen pro přípravu trubek ...

Celý článek zde

Škoda JS zmodernizuje Dukovany za 4,5 miliardy

Publikováno: 23.9.2007, Aktualizováno: 27.4.2009 15:18

Skupina ČEZ plánuje rozsáhlou modernizaci jaderné elektrárny Dukovany. S plzeňským výrobcem jaderných zařízení Škoda JS má do dvou týdnů podepsat kontrakt za 4,5 miliardy korun. Škodovka má podle něj do roku 2015 obnovit v elektrárně kompletní kontrolní a řídící systém. Škoda JS porazila ve veřejné soutěži Škodu Praha. Novinářům to v pondělí řekl generální ředitel Škody JS Miroslav Fiala....

Celý článek zde

Zpoplatněný článekSvařování ocelových věží pobřežních větrných elektráren pod tavidlem

Publikováno: 17.9.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:08

Mořské podmínky přenášejí na pobřežní větrné elektrárny vysoké konstrukční nároky. Velice obezřetně proto musí být vybírán jak základní a přídavný materiál, tak vhodná technologie a postup svařování. Běžně se používají oceli s mezí kluzu 355 MPa. Následkem velké tloušťky základního materiálu je i velký podíl svarových spojů. Ekonomika výroby přitom diktuje vysoké požadavky na rychlost svařovacích prací. Na trhu existuje nové tavidlo OK Flux 10.72...

Celý článek zde

Zpoplatněný článekTurbína bude novým srdcem čtvrtého bloku elektrárny

Publikováno: 23.8.2007, Aktualizováno: 12.5.2009 00:12

Investiční akce za více než 400 milionů korun, generální oprava čtvrtého výrobního bloku s fluidním spalováním v Elektrárně Ledvice, vstoupila do své druhé poloviny. Generální oprava si celkem vyžádá 540 milionů korun, 100 milionů je ovšem čerpáno z položky údržbářské náklady. Na všem se průběžně podílí kromě samotných zaměstnanců Skupiny ČEZ další stovky lidí z pětadvaceti dodavatelských či subdodavatelských firem. Tolik jich je ovšem současně n...

Celý článek zde

Generální oprava Dalešic v hodnotě přes 120 milionů korun pro ČEZ

Publikováno: 1.8.2007, Aktualizováno: 27.4.2009 14:12

Společnost ČKD Blansko Holding provedla generální opravu vodní elektrárny Dalešice pro ČEZ. V generální opravě byla zahrnuta i dodávka technologicky modernějších prvků. Znovu uvedení Dalešic do provozu je naplánováno na začátek srpna....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiouRozmrazovacie tunely - uhlie sa už rozmrazuje novou technológiou (996x)
V procese prípravy investičného projektu ,,Rekonštrukcia rozmrazovacích tunelov“ v Elektrárny Nováky bola v prvom rade v...
RWE, E.ON and Vattenfall top the list of European CO2 emitters in 2008 (375x)
Carbon Market Data, a European company providing carbon market research and data supply services, published the rankings...
Aplikační omezení žáropevné oceli P92 (148x)
Snaha o zvyšování životnosti a efektivity energetických celků klade vysoké nároky na zvolené materiály, především z hled...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Zavřít [x]