Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství

Teplárenství

Ceny tepla porostou v příštím roce minimálně

Publikováno: 15.11.2013

Skoro pro polovinu domácností (napojených na soustavy zásobování teplem se zdroji na zemní plyn, černé uhlí nebo biomasu) budou v příštím roce ceny tepla převážně stagnovat. Druhou polovinu, kterou zásobují teplárny spalující domácí hnědé uhlí, čeká mírný cenový růst. Ten ale ve většině případů nepřekročí 3 %....

Celý článek zde

Nový druh vytápění v Ledvicích rapidně sníží výskyt škodlivin v ovzduší

Nový druh vytápění v Ledvicích rapidně sníží výskyt škodlivin v ovzduší
Publikováno: 12.9.2013

Ekologicky čistou a spolehlivou dodávku tepla s vysokým uživatelským pohodlím; to vše mají nyní v Ledvicích. Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ zde coby investor zrealizovala napojení přibližně stovky objektů na soustavu centrálního zásobování teplem. Tím bylo naplněno jedno z hlavních opatření iniciativy pod názvem Stop prach, která si klade za cíl především zlepšení životního prostředí tamních obyvatel. Hlavními aktéry iniciativy...

Celý článek zde

ArcelorMittal Ostrava odstartovala denitrifikaci své energetiky. Na miliardové ekologické zakázce se podílejí také místní dodavatelé

ArcelorMittal Ostrava odstartovala denitrifikaci své energetiky. Na miliardové ekologické zakázce se podílejí také místní dodavatelé
Publikováno: 9.9.2013

Huť ArcelorMittal Ostrava zahájila investici na snížení emisí oxidů dusíku na své tepelné elektrárně. Na miliardové ekologické zakázce bude s hlavním dodavatelem ČKD Praha DIZ spolupracovat i řada místních firem. V průběhu první fáze výstavby huť provádí bezpečnostní školení pro všechny dodavatele, připravuje se projektová dokumentace a předání staveniště. Denitrifikace je součástí celkové ekologizace elektrárny, do které také patří loni zahájené...

Celý článek zde

MVV Energie CZ a.s. prodala Jabloneckou teplárenskou a realitní, a.s.

Publikováno: 18.7.2013

Společnost MVV Energie CZ a.s. prodala svůj 65,78% podíl v Jablonecké teplárenské a realitní a.s. (JTR) statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a ke dni 17. 7. 2013 převedla svých 198 akcií na nového majitele, který se tak stal 100% vlastníkem JTR. Touto transakcí by MVV Energie CZ a.s. měla obdržet necelých 219 mil. Kč, případně necelých 209 mil. Kč, pokud nedojde ke splnění některých smluvně definovaných podmínek. Klíčová slova: Kogenerace, MVV ...

Celý článek zde

Návrh ocelové konstrukce odsíření teplárny v ArcelorMittal Ostrava

Publikováno: 27.6.2013

Pro projekt odsíření teplárny ve společnosti ArcelorMittal Ostrava realizovala společnost PARS building sro návrh, realizační a dílenskou dokumentaci nosné ocelové konstrukce. V článku jsou popsána specifika tohoto projektu. Celý článek (autor: Ing. Jaromír Tomek, PARS building, s.r.o., tomek@pars.cz, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (ČKAIT)) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Po...

Celý článek zde

Stavební část v rámci akce Nízkoteplotní odsíření kotlů K8 až K11 v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 26.6.2013

V květnu 2012 uzavřela akciová společnost VS – Invest s akciovou společností ZVVZ - Enven Engineering objednávku a následně smlouvu o dílo na dodávku a realizaci stavební části pro technologii DESOx v hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava. V článku jsou popsána stavební části projektu. Celý článek (autor: Ing. Dalibor Gřeš, stavbyvedoucí, VS – Invest a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je...

Celý článek zde

Výroba a dodávka ocelových konstrukcí pro akci Odsíření elektrárny v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 25.6.2013

Jedním z dodavatelů ocelových konstrukcí pro akci „Odsíření elektrárny v ArcelorMittal Energy Ostrava“ je i ostravská firma FERRMON, spol. s r.o. Ta ve spolupráci se společností ZVVZ – ENVEN Engineering, a.s. započala prvními dodávkami potrubních tras a potrubních vestaveb již v roce 2010. V současné době probíhají dodávky ocelových konstrukcí podpěr a lávek pro kouřovody, sil CaO a Ca(OH)2 a tkaninového filtru. Tyto komponenty ...

Celý článek zde

Systém kontroly a řízení nízkoteplotního odsíření (DeSOx) kotlů K8 až K11 v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 25.6.2013

Systém kontroly a řízení, který pro generálního dodavatele odsíření v teplárně společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava – společnost ZVVZ Engineering zajišťuje společnost ELDAT a.s., je svou strukturou koncipován pro zajištění spolehlivého a funkčního řízení technologie odsíření. Vzhledem k požadavku trvalého provozu elektrárny je systém řízení odsíření technicky a strukturálně navržen pro nepřetržitý provoz i v případě poruchy na zařízení ...

Celý článek zde

Výroba vápenného hydrátu přímo na místě

Publikováno: 12.6.2013

Jedním ze strategických technologických uzlů zařízení pro odsíření teplárny v ArcelorMittal Energy Ostrava je stanice hašení vápna. Toto zařízení realizovala společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s., která zvolila technologii německé společnosti Schaub. V tomto krátkém článku je popsán princip technologie s důrazem na výhody výroby vápenného hydrátu přímo na místě. Klíčová slova: ArcelorMittal, odsíření, vápenný hydrát Celý článek (autoři: Jürge...

Celý článek zde

Dalkia sníží emise na Ostravsko-Karvinsku

Publikováno: 7.6.2013

Společnost Dalkia Česká republika zahajuje realizaci nových ekologických projektů odsíření a denitrifikace v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná. Jejich cílem je snížení emisí dusíku a síry na zdrojích Dalkie ve městech Ostrava a Karviná. Klíčová slova. Dalkia, odsíření, denitrifikace...

Celý článek zde

Největší průmyslová teplárna v Česku se představuje

Publikováno: 2.6.2013

V článku je popsána historie výstavby největší teplárny, která primárně slouží pro potřeby průmyslového podniku, v tomto případě pro ArcelorMittal Ostrava. Autoři se zaměřují na detailní popis technologií teplárny společnosti ArcelorMittal Energy Ostrava, zaměřují se i na investice do rozvoje v posledních letech, popisují systém vyvedení výkonu a specifika lokální distribuční sítě hutě. Zajímavá je pasáž o provozních opatřeních, která vedou ke sn...

Celý článek zde

„I pro odsíření teplárny v ArcelorMittal nasadíme zařízení s novými konstrukčními uzly,“...

Publikováno: 2.6.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Miloslav Šváb, generální ředitel ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Projekt nízkoteplotního odsíření v ArcelorMittal Energy Ostrava

Publikováno: 2.6.2013

Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a. s., člen skupiny ZVVZ Group v těchto dnech realizuje svou první velkokapacitní odsiřovací jednotku nízkoteplotního odsíření kotlů formou „na klíč“ v závodě ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. (dále AMEO). Základní inženýring technologie byl navržen ve spolupráci se společností DIPEZ spol. s r.o. V tomto článku je popsán princip moderního způsobu odsíření, uvádí hlavní přednosti tohoto řešení, blíž...

Celý článek zde

Teplárna získala ocenění Bezpečný podnik

Publikováno: 30.5.2013

Akciová společnost Teplárna České Budějovice je letos zatím jedinou jihočeskou firmou, která získala titul Bezpečný podnik. Zařadila se tak mezi 72 českých společností, které toto ocenění vlastní....

Celý článek zde

Informace o průběhu semináře Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva – zaměřeno na emise a provoz

Publikováno: 30.5.2013

Ve dnech 15. a 16. 5. 2013 proběhl již 16. ročník semináře „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Čím se tento ročník lišil od toho předchozího? Především tím, že jsme pro novou „patnáctiletku“ semináře vybrali nové místo - Hotel Medlov nedaleko Nového Města na Moravě (Pozn. V blízkosti areálu, kde se odehrálo MS v biatlonu a světový pohár v horských kolech). Tato volba se nám osvědčila. Do hotelu Medlov d...

Celý článek zde

„Inovace v ostravské teplárně vychází především z podmínky investora na 100% disponibilitu zařízení,“...

Publikováno: 28.5.2013

... uvedl v rozhovoru Ing. Pavel Mařík, člen představenstva a vedoucí projekce, ZVVZ-Enven Engineering, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Zakázka odsíření pro ostravskou teplárnu se pohybuje v úrovni jedné třetiny ročního obratu naší firmy,“...

Publikováno: 28.5.2013

... uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Losos, ředitel realizace staveb ZVVZ – Enven Engineering. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Teplárny budou topit do konce května, na požádání i déle

Publikováno: 27.5.2013

Přestože oficiální topná sezona končí v pátek 31. května, díky současným nízkým venkovním teplotám teplárny naopak zahájily znovu vytápění. Pokud nás počasí potrápí i v dalších měsících, mohou odběratelé, kteří nemají vlastní předávací stanici v domě, o další vytápění sami požádat teplárny....

Celý článek zde

Doprava surovin do kotlů K1 a K2

Doprava surovin do kotlů K1 a K2
Publikováno: 13.5.2013

Společnost ENVIRMINE-ENERGO, a.s. je subdodavatelem generálního dodavatele stavby TENZA, a.s. v rámci zakázky „Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky“ v Teplárně Strakonice. Předmětem zakázky jsou projekční a inženýrské práce na zařízení pro dopravu surovin z provozních zásobníků do vstupních násypek kotlů K1 a K2. Součástí zajištění zakázky je výroba, dodávka a montáž zařízení vnitřního hospodářství uhlí, biomas...

Celý článek zde

Realizace vyzdívek s použitím prefabrikovaných tvarů v rámci výstavby fluidního kotle v Teplárně Strakonice

Realizace vyzdívek s použitím prefabrikovaných tvarů v rámci výstavby fluidního kotle v Teplárně Strakonice
Publikováno: 13.5.2013

V článku je popsán předmět dodávek vyzdívek pro fluidní kotel v Teplárně Strakonice od firmy TEPLOTECHNA Ostrava, a.s. Autor prezentuje technické řešení a blíže popisuje výhody aplikace nejmodernějšího způsobu v oblasti vyzdívek, a to použití prefabrikovaných tvarů v prostoru fluidního lože. V článku je popsán i způsob výroby těchto prefabrikátů. Celý článek (autor: Ing. Radek Mráz, TEPLOTECHNA Ostrava a.s.) je ke stažení v náhledovém formátu zd...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

22. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí22. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí (222x)
Ve dnech 22. a 23. 5. 2019 proběhl již 22. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Pře...
„Teplárenství nikoho nezajímá, chceme to změnit,“„Teplárenství nikoho nezajímá, chceme to změnit,“ (196x)
říká Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a generální ředitel Plzeňské teplárenské. V otevřené...
„Než propouštět, raději jsme šli do ztráty. Teď jsme z nejhoršího venku a máme podepsané zakázky za miliardy,“ (137x)
říká v rozhovoru pro All for Power Karel Sázavský, spolumajitel společnosti TENZA, a.s., podle nějž dodavatelské prostře...