Nacházíte se:  Úvod    Teplárenství

Teplárenství

Montáž technologických částí nového fluidního kotle

Montáž technologických částí nového fluidního kotle
Publikováno: 13.5.2013

Montáž technologických částí nového fluidního kotle K2 s cirkulující vrstvou v Teplárně Strakonice, a.s. zajišťovala slovenská firma Ekomt, s. r. o. z Čadce. V článku jsou popsána specifika prací. Klíčová slova: fluidní kotle, Ekomt Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Palivové hospodárstvo Teplárne Strakonice

Palivové hospodárstvo Teplárne Strakonice
Publikováno: 10.5.2013, Aktualizováno: 11.5.2013 12:02

Dodávka technológie „Palivové hospodářství Teplárna Strakonice“ zostáva z Technologického zariadenia skladu a úprava paliva a Dávkovanie paliva do kotlov K2 a K1. V príspevku je popísaný predovšetkým zpôsob realizácie prepravy 40 % drevných štiepok, čiže jako dopraviť do nového zásobníka kotlov K1 a K2 cca 14 t/hodinu drevených štiepok vhodnej granulometrie. V príspevku je popísaná realizácia tejto časti rekonštrukcie teplárne v Strak...

Celý článek zde

Technologie sekundárního snížení emisí NOx pro kotle K1 a K2 v teplárně Strakonice

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53

Popisovaná technologie sekundárního snížení emisí NOx zabezpečuje spolehlivé dosažení emisního limitu koncentrace NOx ve spalinách dle stávající legislativy. Zadání vyžadovalo zajištění dosažení emisních limitů za všech provozních režimů kotle. Zvolená technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR) funguje jako samostatný prvek pro redukci emisí NOx a pracuje separátně. Technologie je navržena tak, aby za provozu bylo dosaženo emisního limit...

Celý článek zde

Dodávka elektrostatických odlučovačů pro Teplárnu Strakonice při využití unikátních napájecích vysokonapěťových zdrojů

Publikováno: 9.5.2013, Aktualizováno: 16.5.2013 12:53

Předmětem dodávky firmy ALSTOM je návrh, dodání, montáž a uvedení do provozu dvou dvousekčních elektrostatických odlučovačů (EO) pro nové fluidní kotle. Konečným zákazníkem díla byla Teplárna Strakonice, a.s. (TST). Zakázka byla realizována v rámci projektu nazvaném Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím fluidní techniky. V článku je popsán rozsah dodávky. Autor se blíže zabývá instalací unikátní technologie Alstom v podobě napájecích vysokonapěťo...

Celý článek zde

Modernizaci teplárenství nelze odkládat

Publikováno: 2.5.2013

Stejně jako další odvětví energetiky je dnes i teplárenství zásadním způsobem regulováno a ovlivňováno evropskou legislativou. Zásadní modernizační impulz představuje směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, která zásadním způsobem zpřísňuje požadavky na emise znečišťujících látek a fakticky rozdělila teplárny do třech základních skupin. V článku jsou popsány podmínky, za jakých budou moci být teplárny dále provozovány, popisuje jakým směrem s...

Celý článek zde

„Zásadní myšlenky jsme ověřili na matematickém a reálném modelu,“...

Publikováno: 2.5.2013

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power ing. František Paulík, výrobní ředitel TENZA, a.s. Celý článek je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

„Rekonstrukce nevznikala snadno, radost mám snad jen z okamžiku rozhodnutí, že do toho jdeme,“...

Publikováno: 2.5.2013

...uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Aleš Seitz, generální ředitel a předseda představenstva Teplárna Strakonice, a.s. Celý článek (autor: Stanislav Cieslar) je ke stažení v náhledovém formátu zde. Předplatné časopisu All for Power je možné zde. V elektronické podobě je možné si časopis prohlédnout zde....

Celý článek zde

Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky v Teplárně Strakonice

Publikováno: 2.5.2013

Společnost TENZA, a.s., je generálním dodavatelem stavby nazvané „Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky“ v Teplárně Strakonice, a.s. Jedná se o významnou zakázku, která provozovateli umožní spalovat hnědé uhlí a biomasu v poměru 60/40 tepelného výkonu kotle a dále snížit emise SO2 přímo v kotli o 65 %. To umožňuje nová technologie fluidního spalování, jež kombinuje výhody stacionární (bublající) a cirkulační flu...

Celý článek zde

Brno bude poprvé hostit XIX. Teplárenské dny

Publikováno: 2.4.2013

Neoficiální svátek českého teplárenství - Teplárenské dny 2013 - bude poprvé v jejich devatenáctileté historii hostit brněnské výstaviště. Součástí odborné mezinárodní výstavy techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku a obnovitelné zdroje jsou i odborné konference a semináře, které v minulých ročnících navštívilo už přes 10 000 účastníků....

Celý článek zde

Teplárny zastavují spalování biomasy – nevyplatí se jim

Publikováno: 26.3.2013

Kvůli snížení podpory spoluspalování biomasy s uhlím teplárny výrazně redukují množství spalované biomasy. Do problémů se dostávají producenti dřevní štěpky, což ohrožuje stovky pracovních míst v celém Česku! Omezení podpory spoluspalování může paradoxně zvýšit i účty za elektřinu. Klíčová slova: spoluspalování, biomasa, uhlí...

Celý článek zde

Indie je pro Doosan Škoda Power úspěšným teritoriem

Indie je pro Doosan Škoda Power úspěšným teritoriem
Publikováno: 1.3.2013, Aktualizováno: 6.3.2013 21:33

Strojovnu s jednotělesovou parní turbínou ŠKODA o výkonu 172 MW bude na základě vítězství v tendru dodávat Doosan Škoda Power pro tepelnou elektrárnu v blízkosti Chennai (dříve Madras), hlavního města indického státu Tamil Nadu. Klíčová slova: parní turbína, Škoda, tepelná elektrárna...

Celý článek zde

Kotelna s technologií ORC v Žatecké teplárenské, a.s.

Publikováno: 15.2.2013, Aktualizováno: 19.2.2013 19:17

Součástí čísla časopisu All for Power 4/2012 byla příloha o kotelně s technologií ORC v Žatecké teplárenské, a.s. V náhledovém formátu je možné jej stáhnout zde (4 MB). V případě zájmu o tištěnou verzi tohoto čísla časopisu All for Power, případně s žádostí o celoroční předplatné kontaktujte oddělení předplatného - KONSTRUKCE Media, s. r. o., mobil: +420 733 530 695, tel./fax: +420 596 771 560, e-mail: dvorscakova@konstrukce-media.cz. Klíčová sl...

Celý článek zde

Dalkia v roce 2012 opět investovala převážně do sítí dálkového tepla a u svých průmyslových zákazníků

Publikováno: 15.2.2013

Skupina Dalkia, přední výrobce a distributor tepla v České republice, v průběhu roku 2012 investovala do svých zařízení téměř 900 milionů korun, což představuje 6,7 % jejího obratu. Díky těmto investicím Dalkia zvyšuje energetickou i environmentální účinnost svých zařízení prostřednictvím inovativních řešení. Klíčová slova: Dalkia, investice, tepelné zdroje...

Celý článek zde

Chladnější počasí loni vykompenzovaly úspory tepla

Publikováno: 2.2.2013

I přes mírně nižší teploty se spotřeba tepla v roce 2012 ve srovnání s předcházejícím rokem 2011 nezvýšila. Chladnější počasí dokázali zákazníci připojení na dálkové teplo kompenzovat úspornými opatřeními. Ani extrémně chladný únor tak nakonec náklady na vytápění nenavýšil. Klíčová slova: spotřeba tepla...

Celý článek zde

Pro plošnou plynofikaci teplárenství chybí racionální důvod

Publikováno: 24.1.2013

Důvody pro odmítání přechodu na plyn jsou u tepláren naprosto racionálně ekonomické. Zemní plyn je ušlechtilé palivo, které se do České republiky dopravuje se značnou energetickou spotřebou na vzdálenost 5 000 kilometrů, a tomu samozřejmě odpovídá jeho cena. To se v dohledné budoucnosti těžko změní. Tedy pokud se pod naším územím zázračně neobjeví obrovské zásoby břidlicového plynu. Pak by bylo ještě nezbytné velmi nedůvěřivou veřejnost přesvědči...

Celý článek zde

Skupina MVV Energie CZ zvýšila svůj obrat na 2,98 mld. korun a vyrobila 5,42 mil. GJ tepla

Publikováno: 9.1.2013

Konsolidované výnosy skupiny MVV Energie CZ za hospodářský rok 2011/2012 dosáhly hodnoty téměř tři mld. Kč. Skupina nadále potvrzuje svou silnou finanční a hospodářskou stabilitu a připravenost na další rozvoj v rámci existujících tržních příležitostí. Výsledky skupiny (i samotné akciové společnosti MVV Energie CZ), hlavní události roku 2011/2012, ale například i rozhovor s předsedou představenstva Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., shrnují uplyn...

Celý článek zde

Stavebné objekty projektu Edison

Publikováno: 31.12.2012

Spoločnosť SLOVING s.r.o. participuje na projekte rekonštrúkcie teplárne v areáli SLOVNAFT, a.s., v dvoch oblastiach. Jednou (technicky náročnejšou) je realizácia objektu PC2, konkrétne prevádzkového súboru PS204 (Montáž potrubných trás medzi kotlami K4, K5 a strojovňou teplárne). Druhou oblasťou je realizácia montáže hlavnej technológie chladenia pre kondenzátor turbíny – teda objekt PC4. Klíčová slova: potrubní trasy, kondenzátor turbíny...

Celý článek zde

Stísněné prostory strojovny teplárny SLOVNAFT, a.s., ovlivnily projekt i průběh montáže turbíny Škoda

Publikováno: 31.12.2012

Podpisem kontraktu na dodávku zařízení strojovny s turbínou o výkonu 60 MW koncem roku 2009 bylo úspěšně završeno úsilí firmy ŠKODA POWER o získání tohoto projektu. Zákazník (Slovnaft a.s., člen skupiny MOL) zvolil jako EPC firmu SES Tlmače, a.s. Následně pak ŠKODA POWER, a Doosan Company vyhrála výběrové řízení na dodávku zařízení strojovny. K vítězství v tomto tendru přispěla i velmi dobrá reference z roku 1996, kdy plzeňská firma dodala témuž ...

Celý článek zde

Posledná tretina projektu „EDISON“

Publikováno: 30.12.2012

O výnimočnom energetickom projekte Skupiny MOL – rekonštrukcii Teplárne CM European Power Slovakia (CMEPS) v areáli bratislavského Slovnaftu hovorí jej vedúci Ing. Vladimír Mach. V čase nášho rozhovoru (v závere marca 2012) vylaďoval jeho tím spolu s dodávateľom novú odsírovaciu jednotku spalín na garančnú hodnotu. Po ukončení garančnej skúšky dosiahne Tepláreň CMEPS už v prvej polovici roka 2012 emisné limity oxidov síry platné po roku 201...

Celý článek zde

Dva nové kotly po 160 t/h, nový turbogenerátor 60 MW a nové chladiace centrum zapojené za šesť mesiacov

Publikováno: 30.12.2012

V rámci projektu rekonštrukcie teplárne v areáli rafinérie SLOVNAFT, a.s., (TPP Revamp) je ProCS s.r.o. Šaľa dodávateľom prevádzkových súborov Elektro VN, Elektro NN a SRTP-MaR (Systém riadenia technologických procesov a meranie a regulácia) pre generálneho dodávateľa stavby, spoločnosť Slovenské energetické strojárne (SES a.s.) Tlmače, dodávateľom prevádzkových súborov Elektro NN a SRTP-MaR na nové chladiace centrum CC8 pre firmu FANS a.s. a dod...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

22. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí22. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí (222x)
Ve dnech 22. a 23. 5. 2019 proběhl již 22. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Pře...
„Teplárenství nikoho nezajímá, chceme to změnit,“„Teplárenství nikoho nezajímá, chceme to změnit,“ (196x)
říká Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a generální ředitel Plzeňské teplárenské. V otevřené...
„Než propouštět, raději jsme šli do ztráty. Teď jsme z nejhoršího venku a máme podepsané zakázky za miliardy,“ (137x)
říká v rozhovoru pro All for Power Karel Sázavský, spolumajitel společnosti TENZA, a.s., podle nějž dodavatelské prostře...