Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Nová legislativní povinnost pro velké podniky v oblasti hospodaření s energií

Publikováno: 6.8.2015

K 1. 7. 2015 vstoupla v platnost novela Zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií. Zákon, stanovující práva a povinnosti fyzických i právnických osob při nakládání s energií, mj. zavádí nové povinnosti pro vlastníky velkých podniků. Cílem je zvyšování energetické efektivity, ať už ve spotřebě budov, nebo technických systémů či výrobních technologií. Nejzazší termín naplnění této povinnosti je aktuálně zákonem stanoven na 5. 12. 2015....

Celý článek zde

Na MSV za špičkovými technologiemi, novými kontakty a nejnovějšími informacemi

Publikováno: 4.8.2015, Aktualizováno: 6.8.2015 08:33

Mezinárodní strojírenský veletrh netvoří jen pavilony plné expozic 1.500 vystavovatelů, ale také speciální projekty věnované mj. budoucnosti průmyslových technologií a program několika desítek doprovodných konferencí a seminářů....

Celý článek zde

Výzkumníci získali podporu pro komerční využití jejich výsledků

Publikováno: 4.8.2015, Aktualizováno: 5.8.2015 06:16

Čeští výzkumníci si mohou v praxi vyzkoušet, jaké je praktické uplatnění a případné komerční využití jejich výsledků. To vše díky programu Gama Technologické agentury ČR (TA ČR), který právě takovéto aktivity podporuje....

Celý článek zde

Konference Kam směřuje česká energetika? se bude konat v rámci MSV 2015

Publikováno: 4.8.2015

Konference, kterou pořádá Český svaz zaměstnavatelů v energetice, se bude konat 17. září 2015 od 9.30 hodin v pavilonu E, sál 4 brněnského výstaviště. Více informací najdete zde: http://www.casopisenergetika.cz/events/konference-csze-kam-smeruje-ceska-energetika/ Moderátorem akce je Ing. Jan Klas, člen představenstva a ředitel, ČSZE. Přednášející: Ing. Pavel Bartoš, předseda představenstva a generální ředitel, FITE, a.s.,Ing. Ladislav Havel, řed...

Celý článek zde

V rámci MSV se bude konat konference Energie pro budoucnost XVI

Publikováno: 4.8.2015

Akce se bude konat 15. září od 9.30 hodin v areálu BVV (sál P-4). Konference věnovaná možnostem úspor energie seznámí s konkrétními způsoby, jak vylepšit energetickou bilanci podniku opatřeními ve výrobě a v provozu budov, a zasadí je do širšího technického a legislativního kontextu. K registraci zdarma obdržíte v stupenku na 57. MSV Brno 2015. Více informací najdete zdew: http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/energie-pro-budoucnost-x...

Celý článek zde

Čína kývla na pozvání MPO a na MSV plánuje samostatný pavilon

Publikováno: 4.8.2015

Čínská lidová republika potvrdila svou účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2016 (MSV) v Brně. Pro příští rok dokonce plánuje samostatný čínský pavilon velkých rozměrů a realizaci řady souvisejících akcí, seminářů a odborných fór. V roce 2016 by se veletrhu měla zúčastnit již jako klíčová partnerská země (Partner Country)....

Celý článek zde

Areva zahájí testování nových odolných oplášťovacích materiálů pro palivo v komerčním reaktoru

Publikováno: 27.7.2015

AREVA je v několika zemích dlouhodobě aktivně zapojena do různých programů zabývajících se zvýšenou odolností paliva vůči extrémním situacím. Jedná se například o Francii, USA a nyní i Švýcarsko. AREVA podepsala víceletou dohodu týkající se výzkumu a vývoje jaderných paliv s provozovatelem švýcarské jaderné elektrárny Gösgen, jež se stane součástí dlouhodobé úspěšné spolupráce obou subjektů. Nová spolupráce by měla především přispět k dosažení vý...

Celý článek zde

RWE expanduje na středoevropských trzích

Publikováno: 20.7.2015

>     Vstup na trh s plynem v Maďarsku >     V Polsku RWE nově nabízí plyn také malým a středním podnikům >     Reorganizace aktivit na Slovensku pomůže posílit pozici na slovenském trhu Po nedávném vstupu na chorvatský a rumunský trh s plynem RWE dále rozvíjí svůj plynový byznys a nyní expanduje v zemích střední Evropy. Spolu s elektřinou nově RWE nabízí zemní plyn firemním zákazníkům v Maďarsku. Po loňském úspěšném vstupu na polský ...

Celý článek zde

Ministr průmyslu jednal s vedením a odbory OKD o vývoji těžby

Publikováno: 20.7.2015

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek během pracovní cesty v Moravskoslezském kraji jednal s vedením společnosti OKD o aktuální situaci i plánech na rok 2016. Přestože letošní rok se podle manažerů těžební společnosti vyvíjí podle plánu, jak v těžbě, tak v prodejích, příští rok je opět velmi nejasný a nejistý. Jednání se zúčastnili také zástupci odborů, města Karviné a Orlové, hejtman Moravskoslezského kraje a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský...

Celý článek zde

AREVA ROZŠIŘUJE PROVOZ ZAŘÍZENÍ V SULLY-SUR-LOIRE

AREVA ROZŠIŘUJE PROVOZ ZAŘÍZENÍ V SULLY-SUR-LOIRE
Publikováno: 14.7.2015

Na začátku července AREVA slavnostně spustila rozšířený provoz v zařízení CEDOS v Sully-Sur-Loire (départment Loiret) za přítomnosti významných představitelů místní samosprávy. Klíčová slova: AREVA, jaderné palivo, CEDOS...

Celý článek zde

Členské firmy ČAPPO na dnešní valné hromadě schválily stanovisko asociace k dalšímu užití biopaliv v dopravě po roce 2015 a program modernizace asociace.

Publikováno: 29.6.2015

Cílem schváleného stanoviska ČAPPO k dalšímu užití biopaliv v dopravě po roce 2015 ve světle legislativních změn schválených EU je upozornit státní správu i širší odbornou veřejnost na významná rizika povinnosti splnění závazných cílů snížení emisí skleníkových plynů ze spalování pohonných hmot prostřednictvím energie z obnovitelných zdrojů o 6 % do roku 2020. Klíčová slova: emise, skleníkové plyny, spalování...

Celý článek zde

Dělení CzechInvestu: Nová Agentura pro podnikání a inovace zjednoduší čerpání

Publikováno: 25.6.2015

Vláda dnes schválila návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na novelizaci zákona o podpoře malého a středního podnikání. Novelou zákona dojde k vytvoření nové příspěvkové organizace „Agentura pro podnikání a inovace“ (API). Celkem 130 zaměstnanců agentury na podporu podnikání CzechInvest přejde do nové organizace, která bude mít od 1. 1. 2016 na starosti čerpání peněz z fondů Evropské Unie....

Celý článek zde

Jaderná energetika je klíčem k naplnění výzvy na odstavení zdrojů na fosilní paliva, tvrdí Francouzská nukleární společnost (SFEN)

Publikováno: 15.6.2015, Aktualizováno: 16.6.2015 19:56

Překlad zprávy z NucNetu č. 118 ze dne 10. 6. 2015 o prohlášení, které SFEN publikovala na základě výzvy ze schůzky hlav států skupiny G 7 v Bavorských Alpách v uplynulém týdnu....

Celý článek zde

NUVIA bude dodávat své výrobky Rosatomu ve spolupráci se skupinou NEOLANT

Publikováno: 11.6.2015

Skupina ruských firem NEOLANT podepsala s francouzskou skupinou NUVIA smlouvu o spolupráci v oblasti seismické odolnosti budov jaderných elektráren a jejich požární ochrany. K podpisu došlo na mezinárodním veletrhu jaderných technologií ATOMEXPO 2015....

Celý článek zde

Drátovna v Bohumíně slaví 130 let

Drátovna v Bohumíně slaví 130 let
Publikováno: 9.6.2015

Do Evropy, ale i Afriky, Ameriky, Brazílie a dokonce na Nový Zéland míří výrobky z produkce ŽDB Drátovny, dceřiné firmy Třineckých železáren. Ročně firma vyrobí 120 tisíc tun výrobků. Ať už jde o průmyslová lana, dráty do betonu či do nákupních vozíků supermarketů, nábytku, pružiny nebo filtry z kovových tkanin či ocelové kordy do pneumatik, 70 procent jich putuje na export....

Celý článek zde

ENERGETIKA MOST

Publikováno: 28.5.2015

Pátý ročník konference ENERGETIKA MOST se uskuteční 3. června 2015 v mosteckém Hotelu Širák, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a je zařazen do plánu akcí Okresní hospodářské komory Most a Hospodářské a sociální rady Mostecka pro rok 2015. Hlavními tématy budou: Dopad Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích po jejím vstupu v účinnost od 1. ledna 2016, Centrální zdroj tepla versus jeho subs...

Celý článek zde

Konference Elektrizační soustava 2015 se blíží! O investicích do elektrizační soustavy se bude jednat ve Valči

Publikováno: 26.5.2015, Aktualizováno: 3.6.2015 10:17

7. ročník tradiční mezinárodní konference Elektrizační soustava 2015 s podtitulem „Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn" se bude konat ve dnech 4. a 5. června v hotelu Zámek Valeč u Hrotovic. Konferenci pořádá AF POWER agency a.s. Na programu jsou přednášky zástupců ČEPS, ČEPS Invest, SEPS, dále pak PRE Distribuce a ČEZ Distribuce, diskutovat se bude o aktuálně probíhajících výstavbách linek V410 a V458 a dalších. Jak formou předná...

Celý článek zde

ČEPS, a.s. se v prvním čtvrtletí potýkala s přetoky a zvládla částečné

Publikováno: 18.5.2015

Počátkem roku 2015 pokračovalo období s vysokými tranzitními toky přes naši přenosovou soustavu. Dispečeři společnosti ČEPS proto museli přijmout řadu mimořádných opatření. Bez problémů zvládla česká přenosová síť také částečné zatmění Slunce. Za první čtvrtletí roku 2015 dosáhla ČEPS, a.s., hospodářského výsledku před zdaněním 709,3 mil. Kč....

Celý článek zde

Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb, od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání staveb

Publikováno: 15.5.2015

7. odborná konference s mezinárodní účastí nazvaná Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb, od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání staveb, kterou pořádá Profesní komora požární ochrany, se bude konat 9. a 10. června 2015 v hotelu Sladovna (Černá Hora 3/5, okres Blansko). Na programu bude diskuze na téma změn v předpisechstavebního práva,nového občanského zákoníku,zákona o požární ochraně,vyhlášky o požární bezpečnos...

Celý článek zde

Česko zůstává skládkovací velmocí

Publikováno: 14.5.2015

Ukázala to nejnovější data Eurostatu o skládkování komunálního odpadu za rok 2012. Zatímco v ČR skončilo na skládkách 243 kg komunálního odpadu na obyvatele, průměr EU byl téměř poloviční (136 kg). Před ČR se již dostala řada zemí východní Evropy včetně Polska a Rumunska....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Třinecké železárny čeká rok velkých investic do modernizace (822x)
Přes tři miliardy korun letos Třinecké železárny investují do modernizace a obnovy zařízení. Je to nejvíc za posledních ...
Zisky Rosatomu v minulém roce vzrostly o 10 %Zisky Rosatomu v minulém roce vzrostly o 10 % (183x)
Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom zvýšila v roce 2017 své zisky o 10,2 % a udržela své portfolio zahraničních...
CEO Korea Hydro & Nuclear Power jednal s MPO o dostavbě českého jádra, podepsal i dohodu o spolupráci s ÚJV ŘežCEO Korea Hydro & Nuclear Power jednal s MPO o dostavbě českého jádra, podepsal i dohodu o spolupráci s ÚJV Řež (163x)
Prahu navštívil výkonný ředitel KHNP Jae-Hoon. Setkal se s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou a jednal s ní ...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery  

 

Zavřít [x]