Nacházíte se:  Úvod    Údržba

Údržba

Elektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterka

Elektrárna a vodní dílo Orlík – výkonná baterka
Publikováno: 30.11.2016, Aktualizováno: 5.12.2016 11:07

Vodní elektrárna a vodní dílo Orlík je významnou součástí vltavské kaskády. Svým objemem zadržované vody 716,5 milionu m³ je přitom největším vodním dílem vůbec. Leží na říčním kilometru 144,650 řeky Vltavy, 91 km nad Prahou. Jeho stavba začala přípravnými pracemi v roce 1954, od dubna 1957 pak přišla na řadu vlastní realizace přehrady. Hlavní betonáž hráze trvala 2,5 roku. V roce 1960 bylo zahájeno napouštění nádrže. První soustrojí bylo poprvé ...

Celý článek zde

Inovativní ochranné nátěry betonových chladicích věží aneb Čas jsou peníze

Inovativní ochranné nátěry betonových chladicích věží aneb Čas jsou peníze
Publikováno: 29.11.2016

Téměř 50leté zkušenosti s ochranou chladicích věží firmy MC-Bauchemie byly zužitkovány ve vývoji nových materiálů, a díky tomu byla do výrobního programu v roce 2010 a následně pak v roce 2016 zařazena nová řada materiálů pro ochranu vnitřních a vnější povrchů chladicích věží. Toto mělo za následek proboření zaběhnutých standardů a pracovních postupů, a to s jediným cílem: zrychlení výstavby, a tím snížení nákladů na realizaci a minimalizaci ztrá...

Celý článek zde

Negativní dopady používání replikovaných náhradních dílů na kalová čerpadla

Negativní dopady používání replikovaných náhradních dílů na kalová čerpadla
Publikováno: 29.11.2016

Replikování náhradních dílů pro kalová čerpadla představuje v důlním průmyslu velký problém, a to jak pro dodavatele, tak pro provozovatele dolů, kteří je používají. Jelikož ceny komodit klesají, provozovatelé dolů jsou pod velkým tlakem, aby snížili provozní náklady. Počáteční náklady jsou proto mnohdy důležitější než celkové provozní náklady čímž se náhradní díly, které nepochází od výrobce původního zařízení (OEM), stávají ještě lákavějšími. T...

Celý článek zde

NiCr povlaky v nižších úrovních spalovací komory (agresivní prostředí síry a vanadu)

NiCr povlaky v nižších úrovních spalovací komory (agresivní prostředí síry a vanadu)
Publikováno: 29.11.2016

Výrobci elektrické energie konvecionálním způsobem jako např. uhelné elektrárny jsou Směrnicí o průmyslových emisích 2010/75/EU zavázáni snížit emise mimo jiné NOx pod maximální úroveň 200 mg/Nm³. Za tímto účelem většina výrobců instaluje nové spalovací systémy skládající se z nízko-emisních hořáků, selektivní nekatalytické redukce a stupňového členění spalovací komory. Právě toto členění má nově za následek, že dochází k neočekávanému a nadprůmě...

Celý článek zde

„Efektivita údržby není jen o úsporách, ale i o tom, jak co nejlépe využít prostředky, které máte k dispozici – tedy o přístupech, jak za co nejméně získat co nejvíce,“

„Efektivita údržby není jen o úsporách, ale i o tom, jak co nejlépe využít prostředky, které máte k dispozici – tedy o přístupech, jak za co nejméně získat co nejvíce,“
Publikováno: 15.11.2016

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Ondřej Povalač, ředitel útvaru Řízení dodavatelského systému ČEZ, a.s., Divize výroba....

Celý článek zde

Integrita tlakových zařízení má velký vliv na finanční ztráty provozovatele energetického zařízení, životy lidí a životní prostředí. Šetřit se tady nevyplácí.

Integrita tlakových zařízení má velký vliv na finanční ztráty provozovatele energetického zařízení, životy lidí a životní prostředí. Šetřit se tady nevyplácí.
Publikováno: 1.11.2016, Aktualizováno: 4.11.2016 20:50

V článku jsou popsány vize a myšlenky, které by měly posunout (z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti procesních a energetických zařízení) pohled na údržbu a provoz tlakových zařízení. Autoři se zaměřují na problematiku integrity tlakových zařízení a nastiňují trendy v oblasti rozebíratelných spojů. V závěru se zaměřují na těsnost tlakových zařízení a aktuální stav techniky....

Celý článek zde

Společnost Asseco Solutions zvýšila za prvních šest měsíců tohoto roku obrat o 5,3 %

Publikováno: 12.10.2016

Společnost Asseco Solutions, největší producent podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu, eviduje za posledních šest měsíců nárůst v počtu prodaných licencí i tržeb. Společnost dosáhla v porovnání se stejným obdobím roku 2015 nárůstu obratu o 5,3 %. K tomuto trendu přispěly prodeje licencí systémů HELIOS, které zaznamenaly dokonce dvouciferný růst....

Celý článek zde

Asseco Solutions představila nový produkt pro Průmysl 4.0

Asseco Solutions představila nový produkt pro Průmysl 4.0
Publikováno: 6.10.2016

SCS - Smart Connected Solutions je nový produkt z dílny významného hráče na poli ERP systémů – společnosti Asseco Solutions. Tentokrát však nejde o podnikový informační systém, ale o softwarové řešení, umožňující inteligentní servis a prediktivní údržbu. Tato revoluční služba ve smyslu Průmyslu 4.0 byla dnes představena české odborné veřejnosti při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu. ...

Celý článek zde

Mezinárodní konference ÚDRŽBA 2016 se blíží

Publikováno: 27.9.2016, Aktualizováno: 6.10.2016 09:23

Letošní ročník se bude konat ve dnech 12. - 13.10. 2016 na zámku Liblice. Cílem letošní mezinárodní konference je pokračovat v prezentování nových myšlenek a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí s provozem a údržbou hmotného majetku (HM) obecně a s údržbou strojů a zařízení zvláště. Více informací najdete zde. ...

Celý článek zde

Vibrace vyvolané prouděním tekutiny a jejich hodnocení

Vibrace vyvolané prouděním tekutiny a jejich hodnocení
Publikováno: 4.7.2016, Aktualizováno: 11.7.2016 09:02

K interakci pevné a tekuté fáze dochází v celé škále inženýrských staveb, jako jsou např. chladící věže, komíny, mosty, ale také zařízení jako jsou trubkové svazky tepelných výměníků a kotlů. Současná úroveň poznání v této oblasti umožňuje predikovat především únosnost v oblasti statického, resp. kvazi-statického zatížení. Tímto způsobem lze rychle a relativně přesně určit výskyt vibračních jevů, není však možné kvantitativně hodnotit vliv těchto...

Celý článek zde

V Praze se sešli specialisté na průmyslové měření teploty

Publikováno: 27.4.2016

Hlavním pořadatelem konference Nové trendy v oboru měření a regulace, která se konala 25. února 2016 v Konferenčním centru City v Praze byla společnost JSP, s. r. o., spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS (divize Industry Automation & Drive Technologies) a mediálními partnery – časopisy All For Power a Automa. Odborným garantem konference byla Katedra měření elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Odborné konference se zúčastnilo 236 o...

Celý článek zde

Využití optických vláken pro měření deformací železobetonových konstrukcí

Publikováno: 13.4.2016

Využití optických vláken pro měření deformací železobetonových konstrukcí je předmětem tříletého projektu, řešeného za podpory Ministerstva vnitra, jehož výstupem je realizace zkušebního měření odezvy železobetonové konstrukce pomocí nově vyvinutého měřícího systému na bázi optických vláken při použití specifického systému kotvení vlastních senzorů. Cílem je postupné nahrazení původních zabudovaných čidel čidly dodatečně instalovanými. Čidly je s...

Celý článek zde

Využití simulací při ultrazvukovém zkoušení

Publikováno: 12.4.2016, Aktualizováno: 13.4.2016 21:00

Článek se zaměřuje na popis hlavních výhod využívání simulačních softwarů v oblasti ultrazvukového zkoušení. Potvrzuje zjištění, že kombinace tří nástrojů (raypath, simulace ultrazvukového pole sondy a simulace odezvy od defektů) je užitečná a někdy nezbytná. V některých případech jsou simulace nezbytnou součástí kvalifikací nedestruktivního zkoušení. Celý článek (autor: Ing. Pavel Mareš, Centrum výzkumu Řež s.r.o., člen Skupiny ÚJV) je ke staže...

Celý článek zde

Nové trendy v oboru měření a regulace: Průmyslové měření teploty

Publikováno: 28.1.2016

9. ročník odborné konference s názvem „Nové trendy v oboru měření a regulace" pořádá společnost JSP ve spolupráci s hlavním partnerem konference společností Siemens s. r. o., časopisem All for Power a časopisem Automa v konferenčním centru City Pankrác v Praze 25. února 2016....

Celý článek zde

Celosvětový patent českého odborníka bude přínosný pro výrobce turbín a provozovatele elektráren

Publikováno: 11.1.2016

U příležitosti X. ročníku konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2015 jsme oslovili prof. Ing. Miroslava Baldu, DrSc., Feng., o kterém mnoho odborníků hovoří jako o člověku, který jako jeden z mála v této zemi, ne-li Evropě, dokáže vstřebávat, zpracovávat a formulovat relevantní závěry v dané problematice. K tomu jej předurčuje celoživotní práce v oblasti dynamiky rotačních strojů a turbín. Celý článek je...

Celý článek zde

Sledování únavové životnosti lopatek parních turbín

Publikováno: 7.1.2016

Vývoj nových velkých turbín přináší nejen zvýšení účinnosti, ale i problémy, k nimž patří i únavové poškozování oběžných lopatek zejména posledních stupňů. Pro sledování tohoto problému se zavádí měření kmitání všech lopatek vybraných stupňů metodou označovanou jako BTT (Blade Tip Timing) založenou na přesném měření časů průchodů špiček lopatek kolem čidel umístěných ve statoru stroje. Touto metodou lze zjišťovat úroveň vibrací jednotlivých lopat...

Celý článek zde

„Všude, kde se nachází sypká hmota, objeví se dříve nebo později problémy s tokem. Ekonomické ztráty mohou být značné. My máme řešení,“

Publikováno: 3.1.2016, Aktualizováno: 15.1.2016 18:27

uvedl v rozhovoru pro časopis All for Power Ing. Jan Moša, jednatel firmy MOSA Solution s.r.o., která se specializuje na řešení toku sypkých materiálů v technologiích a na oblast akustického čištění. Celý rozhovor je ke stažení zde. Předplatné časopisu All for Power je ke stažení zde.       ...

Celý článek zde

Změna paliva vedla k deformaci vortexu v kotli. Na řešení problému se podílely týmy odborníků

Publikováno: 3.1.2016

I ta nejmodernější součást fluidního kotle, vyrobená z kvalitních a odolných materiálů, prověřená časem a užíváním, se může zdeformovat, pakliže změníte palivo, na které byl kotel původně projektován. Pak musejí nastoupit inženýři a začít hledat řešení sofistikovanými výpočty. Jedině tak lze odvrátit hrozbu definitivního vyřazení kotle z provozu. Právě k tomuto došlo v mladoboleslavské energetické společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o., která třetinu spa...

Celý článek zde

Problematika zavádění metod RBI v tepelných elektrárnách

Publikováno: 3.1.2016

V článku jsou rozebrány některé aspekty implementace metod inspekcí RBI (Risk Based Inspection) do provozu elektrárny Prunéřov-II. Ve společnosti VÍTKOVICE ÚAM a.s. byl vytvořen počítačový program RIMaSys, který je zaměřen na zpracování dat z vybraných zařízení získaných z vizuálních prohlídek a nedestruktivních metod NDT. Lze doporučit, aby se další zavádění metod RBI opíralo o normy a metodické postupy zpracované týmem odborníků se zaměřením ze...

Celý článek zde

Metrologie a její význam

Publikováno: 3.1.2016

Metrologie je jako vědní disciplína přirozenou a nedílnou součástí našeho každodenního života, dokonce tak přirozenou, že si její vliv zpravidla ani neuvědomujeme. K našemu prvnímu setkání s metrologií dochází okamžitě po narození, kdy jsme účastníky prvního vážení, měření délek, teploty a tlaku. Klíčová slova: JSP, metrologie, měření a regulace Celý článek (autor: Ing. Pavel Urban, vedoucí AKL/AMS JSP, s. r. o.) je ke stažení v náhledovém form...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Eustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbouEustream plynárenská križovatka strednej Európy so špičkovou údržbou (114x)
Hlavnou úlohou spoločnosti eustream, a.s. je zabezpečenie stabilnej prepravy zemného plynu cez územie Slovenskej republi...
Management a inženýrství údržbyManagement a inženýrství údržby (82x)
Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnost...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery