Nacházíte se:  Úvod    Elektrárny    Uhelné

Uhelné

Jubilejní 20. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí

Jubilejní 20. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí
Publikováno: 28.6.2017

Ve dnech 24. a 25. května 2017 proběhl jubilejní 20. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. Letos jsme slavili nejenom krásné a kulaté 20. narozeniny této konference ale také pět let od okamžiku, kdy jsme tuto akci poprvé uspořádali v hotelu Medlov na Vysočině. Program, vzhledem ke kulatému jubileu, byl velmi „výživný“ jak po stránce odborné, tak co se týká volnočasových aktivit. ...

Celý článek zde

Hybridné – dopredné riadenie denitrifikácie spalín kotlov

Hybridné – dopredné riadenie denitrifikácie spalín kotlov
Publikováno: 25.4.2017

Tento príspevok pojednáva o sofistikovanom riešení problému denitrifikácie spalín a teda znížení vypúšťaných NOx emisií do ovzdušia pri uhoľno-plynových kotloch. Pre zníženie emisií bola využitá chemická reakcia vodného roztoku amoniaku (24 až 25 %) s molekulami NOx na katalyzátoroch prostredníctovm tzv. Selektívnej katalytickej metódy – v skratke SCR (Selective Catalytic Reduction). Riadenie zástreku čpavku bolo vytvorené spojením dvoch metód ri...

Celý článek zde

Elektrárny Opatovice řídí systém SandRA české společnosti ZAT

Elektrárny Opatovice řídí systém SandRA české společnosti ZAT
Publikováno: 24.4.2017, Aktualizováno: 25.4.2017 10:57

Elektrárny Opatovice, a.s. patří díky své hnědouhelné elektrárně o elektrickém výkonu 363 MW a tepelném výkonu 698 MW k předním dodavatelům energií v České republice. Svůj závazek dlouhodobého a bezpečného zajištění dodávek energií v regionu naplnily rozsáhlými investicemi do modernizace a ekologizace svých provozů. V rámci rozsáhlé rekonstrukce společnost ZAT úspěšně realizovala náročnou migraci stávajícího řídicího systému na nový systém SandRA...

Celý článek zde

Primární prvky pro měření průtoku v energetice a průmyslu

Primární prvky pro měření průtoku v energetice a průmyslu
Publikováno: 15.2.2017

Společnost JSP, s.r.o. je předním českým výrobcem a dodavatelem měření a regulace, který vedle vlastní výroby a dodávek snímačů zajišťuje také služby dodávek MaR „na klíč“, a to od projektu až po montáž a uvedení do provozu. Jednou z hlavních oblastí portfolia firmy jsou primární prvky pro měření průtoku (clony a dýzy), které dodává samostatně nebo i jako kompletní měřicí tratě včetně schválení typu pro fakturační měření. Díky své konstrukční var...

Celý článek zde

Německou výrobu elektrické energie v minulém týdnu táhly především uhelné elektrárny

Německou výrobu elektrické energie v minulém týdnu táhly především uhelné elektrárny
Publikováno: 31.1.2017

Minulý týden se konal již XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Ve dnech 24. až 26. ledna 2017 se v Luhačovicích sešlo na 130 specialistů na energetiku. Akci pořádala Teplárna Otrokovice. O konferenci přineseme obsáhlejší informaci v připravovaném čísle All for Power. Jednu z přednášek bychom však vyzdvihli již nyní. ...

Celý článek zde

Správa majetku v průběhu životního cyklu aktiv (ALIM)

Publikováno: 24.1.2017

Globální poptávka po rozvoji infrastruktury, veřejných službách a soukromého podnikání se neustále zvyšuje. Nové projekty mají tendenci být větší a složitější a s tím přichází i zvýšené riziko splnit termíny, požadavky na stále nižší a nižší náklady a regulatorní předpisy. Jedním z nejvýznamnějších problémů spojených s velkými projekty je nedostatek přesných, úplných a včasných údajů o průběhu projektu a technických informací. Jejich nedostupnost...

Celý článek zde

Proč může být uhlí součástí rozumné energetické politiky

Proč může být uhlí součástí rozumné energetické politiky
Publikováno: 23.1.2017

Elektrárna na prachové uhlí v USA je příkladem toho, jak lze kombinací vhodného provozního modelu se špičkovou technologií dosáhnout produkce cenově dostupné, spolehlivé a bezpečné energie s co nejmenším dopadem na životní prostředí, uvádí Robert Giglio a Steve Nelson....

Celý článek zde

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel
Publikováno: 3.1.2017

Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla do provozu nový fluidní kotel K14 za 1,8 miliardy korun. K 14 nahrazuje čtyři nejstarší uhelné kotle. Technologii postavil finský dodavatel Valmet. Výstavba začala 15. prosince 2014 a nyní je kotel uveden do provozu. Část oceli, z níž je kotel postaven, dodala huť ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti....

Celý článek zde

PlannerOne v kombinaci s Microsoft Dynamics NAV - unikátní řešení pro pokročilé plánování a realizaci výrobního procesu

PlannerOne v kombinaci s Microsoft Dynamics NAV - unikátní řešení pro pokročilé plánování a realizaci výrobního procesu
Publikováno: 21.12.2016

V souvislosti s tím, jak ERP systémy (Enterprise Resource Planning ) získávají ve společnostech na důležitosti, roste i potřeba podniků nalézt ideální nástroj pro spolupráci při plánování výroby, který řídí optimalizaci produkce přímo v systému. V portfoliu plánovacích nástrojů můžeme nalézt řešení od klasických plánovacích systémů typu MRP až po nejmodernější informační technologie pro pokročilé plánování (APS - Advanced Planning & Schedulin...

Celý článek zde

Opravy a rekonstrukce energetických zařízení bez obav

Opravy a rekonstrukce energetických zařízení bez obav
Publikováno: 1.12.2016

Autoři se v článku zabývají problematikou oprav a rekonstrukcí energetických zařízení z pohledu kvalifikačních požadavků na dodavatele a jeho personál, věnují se dále dokládané dokumentaci oprav a rekonstrukcí i odpovědnosti provozovatele. V poslední části se věnují představení divize Energetika společnosti UCHYTIL s.r.o., jako ověřeného a spolehlivého dodavatele těchto oprav a rekonstrukcí....

Celý článek zde

Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“

Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“
Publikováno: 30.11.2016, Aktualizováno: 1.12.2016 13:34

U příležitosti 15. výročí založení firmy UnionOcel s.r.o. a uplynutí 10. let od otevření servisního a skladového centra v Kopřivnici jsme si povídali s jednateli společnosti UnionOcel Kurtem Bischoffem (K. B.) a Lubošem Jiráskem (L. J.). Formu jsme zvolili netradiční. Rozhovor se totiž odehrával v improvizovaném televizním studiu, který jsme postavili přímo v sídle firmy v Praze. Autentický videozáznam rozhovoru si můžete spustit na www.allforpow...

Celý článek zde

Generálna oprava turbogenerátora – previnutím statora

Generálna oprava turbogenerátora – previnutím statora
Publikováno: 30.11.2016

V rámci procesu prípravy projektu ,,Investičný podiel na generálnej oprave blokov č. 1 a 2 ENO B“ bola zabezpečená ,,Generálna oprava (GO) turbogenerátora TG 1 ENO B“. V čase projektovej prípravy vykonal útvar inžinieringu dôkladnú analýzu technického stavu turbogenerátora a technických zariadení nainštalovaných na plynovom a olejovom hospodárstve. Na základe záznamov a protokolov z predchádzajúcich opráv a výsledkov z diagnostík bol zhodnotený s...

Celý článek zde

Výstavba odsírenia

Výstavba odsírenia
Publikováno: 30.11.2016

Z dôvodu zabezpečenia ekologizácie blokov č. 1 a 2 ENO B z pohľadu zníženia SO2 pod 400 mg/nm3 bola v roku 1998 zahájená výstavba odsírenia. Stavbu zabezpečovalo konzorcium Wagner Büro....

Celý článek zde

Nový záložný nábehový zdroj

Nový záložný nábehový zdroj
Publikováno: 30.11.2016

Elektráreň Nováky (ENO) má dve prevádzky. Obidve prevádzky, ENO A (FK 1) aj ENO B (bloky č. 1 a č. 2), sa podieľajú okrem výroby elektriny aj na výrobe a dodávke tepla ako podporných služieb pre svojich odberateľov. Na podporné služby sú kladené vysoké nároky hlavne čo sa týka spoľahlivosti a kvality. Z hľadiska prevádzkovej spoľahlivosti elektrárne, čo je hlavný a obzvlášť dôležitý faktor pri poskytovaní podporných služieb ako je zásobovanie mes...

Celý článek zde

Popis technických opatrení na blokoch kvôli prísnejším limitom NOx

Popis technických opatrení na blokoch kvôli prísnejším limitom NOx
Publikováno: 30.11.2016

Bloky č. 1 a 2 ENO B boli uvedené do prevádzky v roku 1964, majú výkon po 110 MWe. V období rokov 1990 – 1994 bola na nich realizovaná komplexná rozšírená generálna oprava (KRGO), ktorá zahŕňala na kotloch výmenu klasických varných systémov s ťažkou výmurovkou za moderné systémy s membránovými stenami. Od 7. 1. 2011 vstúpila do platnosti Európskej únie smernica č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED), ktorá predpisuje emisné limity (EL) pre ...

Celý článek zde

Český řídicí systém SandRA pro energetiku

Český řídicí systém SandRA pro energetiku
Publikováno: 29.11.2016

Řídicí systémy a know-how české společnosti ZAT využívají energetické společnosti i firmy z oblasti průmyslu v téměř 60 zemích světa. „V současné době působíme na 265 klasických elektrárnách, teplárnách a spalovnách a více než čtvrtině jaderných elektráren v Evropské unii a na 10 procentech ve světě. V České republice jsme letos úspěšně dokončili několikaletý projekt rekonstrukce systému kontroly a řízení Elektrárny Opatovice,“ konstatuje Ivo Tic...

Celý článek zde

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne Elektrárne Nováky - 2. etapa

Rekonštrukcia 110 kV rozvodne Elektrárne Nováky - 2. etapa
Publikováno: 29.11.2016

Elektrizačná sústava SR je vzájomne prepojený súbor zariadení na výrobu, prenos, transformáciu a distribúciu elektrickej energie užívateľom. Súčasťou sú meracie, spínacie, regulačné, informačné a ochranné prostriedky, patria sem aj všetky generátory v elektrárňach a zariadenia na rozvod energie. V Elektrárňach Nováky (ENO) začal prvú elektrickú energiu do siete dodávať prvý turbogenerátor TG 1 v roku 1953. V ďalších rokoch sa postupne výstavbou n...

Celý článek zde

Generální oprava generátoru po 52 letech!

Publikováno: 29.11.2016

Společnost BRUSH SEM s.r.o. zabezpečila realizaci Generální opravy generátoru a stavebního základu pod ložiskovým stojanem v Elektrárně Nováky. Generátor vyrobený v závodě Škoda Plzeň, nyní BRUSH SEM, byl dodán v roce 1963, tj. v provozu byl úctyhodných 52 let. ...

Celý článek zde

Generálna oprava turbíny TG 1 v Elektrárňach Nováky

Generálna oprava turbíny TG 1 v Elektrárňach Nováky
Publikováno: 29.11.2016

Súčasťou projektu modernizácie blokov č. 1 a 2 Elektrárne (ENO) B bola realizácia generálnej opravy turbíny TG 1. Turbína TG 1 na bloku č. 1 ENO B o výkone 110 MWe bola uvedená do prevádzky v roku 1964. Ide o trojtelesovú turbínu (vysokotlakový, strednotlakový a nízkotlakový diel) s vlastným regeneračným ohrevom kondenzátu, rovnotlaková, kondenzačná, s ôsmymi neregulovanými odbermi. Turbína je vybavená hrdlami pre jeden regulovaný a jeden neregul...

Celý článek zde

Prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia

Prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia
Publikováno: 29.11.2016

V rámci prestavbových opatrení v Elektrárni Nováky bolo potrebné aj prebudovanie existujúceho zariadenia odsírenia, ktoré je vidno na obr. 1. Museli byť pritom splnené viaceré požiadavky, ktoré na jednej strane vyplynuli z hraničnej hodnoty emisií 200 mg/Nm³ SO2 platnej podľa smernice EÚ počínajúc rokom 2016 a na druhej strane z prestavbových opatrení na kotle a ďalších častiach zariadenia, ktorými sa prevádzkovateľ elektrárne pripravil na očakáv...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel TAMEH Czech spustila v huti ArcelorMittal Ostrava nový kotel (1091x)
Ostravská energetická společnost TAMEH Czech, která je součástí společného podniku skupin ArcelorMittal a Tauron, uvedla...
Jubilejní 20. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostíJubilejní 20. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“ je minulostí (154x)
Ve dnech 24. a 25. května 2017 proběhl jubilejní 20. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá pa...
Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“Jednatelé společnosti UnionOcel, s.r.o.: „Sázka na vysokou kvalitu nabízených ocelí se nám stále vyplácí.“ (58x)
U příležitosti 15. výročí založení firmy UnionOcel s.r.o. a uplynutí 10. let od otevření servisního a skladového centra ...
Aktuální číslo
Aktuální vydání All for Power ke stažení

V elektronické podobě

KE STAŽENÍ KLIKNĚTE ZDE

Firemní zpravodajství
Aktuální video - Stalo se…

... s Karlem Tillingerem ze společnosti Carl Zeiss, spol. s r.o. 

... se Zdeňkem Veitzem (Aceso Praha) o indukčním ohřevu

... s Miroslavem Chmelkou ze společnosti MRM Machinery